Faciliteter på ejendommen »

 

Vaskeri og tørrerum:
Ejendommen har et vaskeri med 2 store vaskemaskiner og en stor tørretumbler. 

Der er installeret elektronisk reservationssystem på vaskemaskinerne hvor man reserverer ved hjælp af vaskekortet. Til de 4 første vasketider er der et tørrerum til rådighed fra vasketidens start og 24 timer frem. Dette tørrerum skal være tømt inden samme vasketids påbegyndelse næste dag. Der er 5 vasketider pr. dag.

 

Herunder er listet vasketiderne med tilhørende tørrerum:
 
07:00 - 10:00 Tørrerum 1
10:00 - 13:00 Tørrerum 2
13:00 - 16:00 Tørrerum 3
16:00 - 19:00 Tørrerum 4
19:00 - 21:00 Der er intet tørrerum til denne vasketid !!

Vær søde at overholde vasketiderne samt tømme maskiner og tørrerum inden næste vasketids påbegyndelse.

 

Fejl på vaskemaskiner bedes meldt til Miele Service på telefon  43 27 13 10. Udfyld gerne en seddel med besked om fejlen og sæt den på maskinen.

 

Cykelstativer og cykelkælder:
Der må ikke parkeres cykler foran ejendommen, hvorfor der er opstillet cykelstativer både forrest og bagest i gården, hvor cykler skal anbringes. Der er ligeledes mulighed for ejendommens beboere at parkere sin cykel i en af de 5 cykelrum i kælderen.

 

Barnevognsrum:
Der forefindes et barnevognsrum i kælderen i den østlige ende ved 1A samt et kombineret cykel/barnevognsrum ved 1B.

 

Storskrald:
Til ejendommen er der et rum til storskrald.

 

Der må ikke henstilles byggeaffald, hårde hvidevarer og sanitet.

 

Der må ikke henstilles storskrald udenfor rummet i kældergangen. Vent til

rummet er tømt eller hold øje med når der opstilles container til formålet i gården.

 

Hobbyrum:
Til ejendommen er der et hobbyrum i nr. 5B kld. th. Dette rum er udelukkende til brug for kortvarigt hobbyarbejde og ikke til opbevaring/opmagasinering. Dette vil blive fjernet og smidt ud. Brug vaskerinøglen til døren.

 

Kælderrum:
Der er mulighed for at leje et kælderrum i ejendommen. Dette sker via en venteliste hos Qvortrup Administration A/S. 

 

 Loftrum:
Til hver lejlighed er der et tilhørende loftrum i opgangen.

 

Grill:
I sommerhalvåret er der i gården en grill til rådighed for beboerne. Hoveddørsnøglen virker til hængelåsen.

 

 

 

 

 

Vaskeriet »

 

Bestyrelsen skal henvise til, at der benyttes vaskeposer i vaskeriet, idet der gentagende gange har været konstateret behov for reparation af vaskemaskinerne idet bøjler fra bh'er har sat sig fast!

 

(Publiceret - nov 2011)

 

 

 

Andet »

 

Bestyrelsen skal henvise til, at der IKKE  må henstilles byggeaffald i storskraldsrummet.

 

(Publiceret - sept 2011)

 

skotgaarden.dk © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Ejerforeningen Skotgården

 

 

Jensløvs Tværvej

 

1A-1B-3A-3B-5A-5B

 

2920 Charlottenlund

 

 

www.skotgaarden.dk

Ejerforeningen Skotgården