Seneste tiltag på ejendommen »

 

2016

 • november - kirsebærtræet i gården beskæres
 • oktober - beslutning truffet om udskiftning af faldstamme og stigstrenge i opgang 1B th.
 • oktober - efterreparation af gulv i vaskeriet
 • maj-juni - understrygning af tag gennemgået og tætnet
 • januar - faldstamme og stigstrenge i opgang 1B tv. udskiftet

2015

 • april - gulv i vaskeri og nederst i opgange malet.

 

2014

 • september - havelåge udskiftet til to-fløjs port med låge til gående. Stolper hertil udskiftet og forsynet med stolpehatte.
 • august - gadedøre samt låse udskiftet. Malerarbejde omkring døre afsluttet.
 • januar - birketræer i gården beskåret til mere ensartet størrelse.

 

2013

 • juni - større vedligeholdelses arbejde på varmeanlæg mm
 • maj - der er etableret nyt cykel/barnevognsrum
 • maj - cykeloprydning på ejendommen

 

2012:

 • Installation af 2 nye Miele vaskemaskiner i vaskeriet

          med tilhørende elektronisk reservationssystem

 • Ny sandkasse med låg opsat for enden af gården
 • Udskiftning af varmeanlæggets cirkulationspumpe
 • Renovering af garagernes bagside mod værkstedet samt den vestvendte gavl ved garage nr. 7
 • Udskiftning af tilknyttet viceværtsfirma (til TipTop Ejendomsservice ApS)
 • Maling af 3 trappehatte efter gammel vandskade

 

2011:

 • Reparation af sokler ved hovedindgangene og udskiftning af frostsprængte mursten
 • Reparation og etablering af nye "kummer" omkring birketræerne i gården
 • Udskiftning af 3 kælderdøre samt ståldør til skralderum
 • Hovedrengøring af vaskeri og tørrerum samt toilettet i gården
 • Opsætning af bevægelsessensorer i kælderen for nedbringelse af energiforbruget
 • Cykeloprydning i cykelrum og gårdarealer
 • Reparation af brønden i gården
 • Lovpligtig energimærkning udarbejdet for ejendommen

 

2010:

 • Renovering af trappenedløbene til kælderen

 

2004 - 2009:

  ·      Ultimo 2009 blev der etableret postkasser i gadeplan i de enkelte opgange i henhold til lovkrav

 • I 2004 blev der foretaget udskiftning af vinduer og altandøre i de enkelte lejligheder, samt i opgangene.

 

 

 

 

 

Andet »

 

 

 

 

 

 

 

 

skotgaarden.dk © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Ejerforeningen Skotgården

 

 

Jensløvs Tværvej

 

1A-1B-3A-3B-5A-5B

 

2920 Charlottenlund

 

 

www.skotgaarden.dk

Ejerforeningen Skotgården